Message

Klasyfikacja

KOLEJNOŚĆ STARTU:

– kolejność startu do prologu wyznacza kolejność zapisów.

– kolejność startu pierwszego ETAPU wyznacza kolejność zajętego
miejsca na prologu.

– czas startu do drugiego ETAPU wyznacza lista ogłoszona przez
Biuro Rajdu.

– spóźnienie na start skutkuje startem za ostatnią załogą jadącą w
regulaminowym czasie.

– start do drugiego ETAPU naprzemiennie EXT/ADV w odstępach
5 minut.

– Wjazd na próby drugiego ETAPU klasy EXT/ADV nie wcześniej jak
10 minut za poprzedzającą załogą.

KLASYFIKACJA:

- PROLOGU – czas prologu nie wlicza się do klasyfikacji końcowej,

decyduje o kolejności startu pierwszego ETAPU.

- ETAPU – kolejność załóg wynikająca z sumy punktów prób i
otrzymanych kar.

- KOŃCOWA - kolejność załóg wynikająca z sumy punktów
i otrzymanych kar na poszczególnych ETAPACH.

PUNKTACJA:

Klasa EXT.

– wszystkie próby odbywają się na czas PP

– punktacja według uzyskanych czasów

– limit czasu drugiego ETAPU wynosi 10 godz.

– kara za zerwanie taśmy +500 punk. (kilkukrotny przejazd w miejscu
zerwania taśmy zwiększa ilość punktów karnych)

– nie podjęcie próby TARYFA 200% ostatniego czasu

– nieukończenie próby ( w limicie czasu) TARYFA 150% ostatniego
czasu

– koniec limitu czasu wpisuje sędzia ostatniej (dowolnej) próby

– PRZEKROCZENIE LIMITU CZASU NK.

Klasa ADV.

– próby odbywają się na czas PP

- próby z pieczątkami PKP (zaliczanie pieczątek bez pomiaru czasu)

- próba czasowa + próba z pieczątkami OS

– limit czasu drugiego ETAPU wynosi 10 godz.

– próby czasowe punktowane są analogicznie do EXT.

– kara za zerwanie taśmy +500 punk. (kilkukrotny przejazd w miejscu
zerwania taśmy zwiększa ilość punktów karnych)

– nie podjęcie próby TARYFA 200% ostatniego czasu

– nieukończenie próby (w limicie czasu) TARYFA 150% ostatniego
czasu

– koniec limitu czasu wpisuje sędzia ostatniej (dowolnej) próby

– PRZEKROCZENIE LIMITU CZASU NK.

FAIR PLAY.

– jedna nagroda dla obydwu klas EXT i ADV. Wskazują zawodnicy

LEGENDA:


- 1 minuta =60 punktów

- 100 punktów = 1 min 40s


– pierwszy ETAP- dzień pierwszy (piątek)

– drugi ETAP – dzień drugi (sobota)

– próba- PP przejazd z pomiarem czasu

– PKP- zaliczanie pieczątek (bez pomiaru czasu)

– OS- próba czasowa + PKP